Menü überspringen

Information

Aspekty efektywnego wykorzystania energii w obrabiarkach

W wielu branżach rynku produkcji dóbr przemysłowych, ważnym parametrem produktu stała się efektywność energetyczna. Motoreduktory stosowane w systemach transportowych podlegają klasyfikacji efektywności energetycznej już od pewnego czasu. Podejście do efektywniejszego zarządzania energią w obszarze produkcji poprzez obróbkę skrawaniem jest bardzo zróżnicowane. Potencjalne oszczędności można uzyskać w zakresie obciążenia podstawowego obrabiarek, wymagających zużycia energii nawet podczas okresów nieprodukcyjnych. Obciążenie podstawowe jest w znacznym stopniu determinowane przez pomocnicze komponenty maszyny. Oprócz stosowania energooszczędnych silników, wiele możliwości redukcji obciążenia podstawowego stwarza inteligentne zarządzanie energią. W tym przypadku, urządzenia o zwiększonym poborze energii są podczas postojów przełączane przez sterowanie maszyny w stan zminimalizowanego poboru energii.

Rozwiązania wspierające operatora podczas konfiguracji również zwiększają efektywność energetyczną ponieważ skracają czas przestojów w produkcji i redukują wpływ obciążenia podstawowego. Istotny wpływ na pobór energii przy produkcji określonej partii produktu ma również odsetek wadliwych detali. Precyzyjna obróbka, począwszy od pierwszego wykonywanego elementu może stać się więc decydującym czynnikiem dla zwiększenia efektywności energetycznej obrabiarki. Maszyny ze skompensowaną charakterystyką termiczną oraz precyzyjnym systemem pomiaru położenia odznaczają się w tym aspekcie wyraźną przewagą.