Menü überspringen

Dokładność obróbki cechująca obrabiarki

Z uwagi  na dużą zmienność warunków pracy w procesach obróbki skrawaniem, coraz większego znaczenia nabiera kwestia stabilności termicznej. Osiągnięcie stabilnych warunków termicznych jest szczególnie trudne w przypadku małych serii produkcyjnych, wymagających ciągłych zmian operacji obróbkowych. Jednocześnie, dokładność wykonania pierwszego detalu ma istotne znaczenie dla intratności zleceń produkcyjnych. Wielokrotne przełączanie operacji: wiercenia, obróbki zgrubnej i obróbki wykańczającej przyczynia się do wahań stanu cieplnego maszyny. Podczas obróbki zgrubnej, moc skrawania przy frezowaniu wzrasta do wartości powyżej 80 % mocy nominalnej napędu, tymczasem przy obróbce wykańczającej wykorzystywane jest na ogół mniej niż 10 %. Coraz wyższa dynamika maszyn, a tym samym coraz wyższe posuwy i przyspieszenia skutkują nagrzewaniem się śrub pociągowych w napędach posuwu liniowego. W związku z tym, pomiar położenia w układach napędu posuwu odgrywa zasadniczą rolę przy stabilizacji charakterystyki cieplnej obrabiarek.