Menü überspringen
HEIDENHAIN Graduations

Precyzyjna podziałka – podstawa wysokiej dokładności

Sercem urządzeń pomiarowych HEIDENHAIN jest podziałka, najczęściej w postaci naniesionej struktury prążków o szerokości od 0.25 µm do 10 µm. Tak precyzyjne podziałki są wytwarzane w procesie opracowanym przez HEIDENHAIN (np. DIADUR lub AURODUR). Stanowią element decydujący o jakości działania i dokładności przyrządów pomiarowych. Strukturę podziałki tworzą prążki i szczeliny o zdefiniowanej odległości, którą cechuje  bardzo niska odchyłka. Struktura ta posiada dużą ostrość krawędzi. Jest ona odporna na działanie czynników chemicznych i mechanicznych oraz na wibracje i wstrząsy. Posiada również zdefiniowane właściwości termiczne.

Siatki fazowe

Zastosowanie specjalnych procesów technologicznych umożliwia wytwarzanie trójwymiarowych struktur siatek, posiadających specjalne właściwości optyczne. Szerokość takich struktur leży w zakresie od kilku mikrometrów aż do jednej czwartej mikrometra.

SUPRADUR

Podziałki wytwarzane metodą SUPRADUR posiadają właściwości optyczne zbliżone do trójwymiarowych siatek fazowych. Ich struktura jest jednak planarna, dzięki czemu są szczególnie odporne na zanieczyszczenie.

MAGNODUR

Wysokiej jakości podziałki magnetyczne uzyskiwane są poprzez naniesienie aktywnych magnetycznie, cienkich warstw rzędu mikrometrów.

DIADUR

Precyzyjne podziałki typu DIADUR powstają przez naniesienie bardzo cienkiej warstwy chromu na nośnik, którym na ogół jest szkło lub ceramika szklana. Tego typu podziałka odznacza się dokładnością w zakresie mikrometrów lub wyższą.

AURODUR

Strukturę podziałki typu AURODUR tworzą złote prążki o wysokim współczynniku odbicia i matowe szczeliny wytrawione w podłożu. Nośnikiem podziałki AURODUR jest zazwyczaj stal.

METALLUR

Dzięki specjalnej strukturze optycznej złotych warstw o wysokim współczynniku odbicia, podziałki typu METALLUR posiadają prawie płaską powierzchnię, a tym samym szczególnie wysoką odporność na zanieczyszczenie.