Menü überspringen

Webspecial

Flash is required!

Zasady pomiaru

Funkcjonalność oraz dokładność urządzeń pomiarowych HEIDENHAIN zależą  przede wszystkim od stosowanej podziałki pomiarowej oraz metody określania wartości mierzonej.

Metody pomiaru

W przypadku inkrementalnej metody pomiaru, wartość położenia określana jest przez zliczanie wartości inkrementalnych (kroków pomiarowych), począwszy od punktu bazowego. Z uwagi na fakt, że dla określenia położenia wymagany jest absolutny punkt odniesienia, generowany jest również sygnał referencyjny. Zasadniczo, urządzenia bazujące na inkrementalnej metodzie pomiaru generują sygnały inkrementalne. Niektóre liniały bądź przetworniki inkrementalne ze zintegrowanymi modułami interfejsu, posiadają również funkcję zliczania: absolutna wartość położenia jest ustalana po przejeździe przez znacznik referencyjny, a następnie przesyłana poprzez interfejs szeregowy.

W przypadku absolutnej metody pomiaru absolutna wartość położenia jest uzyskiwana bezpośrednio z podziałki pomiarowej. Jest ona dostępna na wyjściu urządzenia pomiarowego natychmiast po włączeniu i może być odczytana poprzez współpracujący moduł elektroniki w dowolnym momencie. Liniały i przetworniki oparte o absolutną metodę pomiaru dostarczają wartości położenia. Niektóre wykonania wyposażone w odpowiednie interfejsy generują również sygnały inkrementalne.

Absolutne liniały i przetworniki pomiarowe nie wymagają bazowania, co jest szczególną zaletą w przypadku zintegrowanych systemów produkcyjnych, w automatycznych liniach obrabiarek zespołowych oraz maszynach wieloosiowych. Ponadto, urządzenia te odznaczają się większą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne.