Menü überspringen

Otwarte liniały pomiarowe

Otwarte liniały pomiarowe dedykowane są do pracy w maszynach i instalacjach, w których wymagana jest wysoka dokładność wartości mierzonej. 
Typowy obszar zastosowań obejmuje:

  • wyposażenie produkcyjne i pomiarowe w przemyśle półprzewodnikowym
  • maszyny do montażu płytek drukowanych
  • maszyny ultra precyzyjne
  • obrabiarki o podwyższonej dokładności
  • komparatory i maszyny pomiarowe, mikroskopy i inne urządzenia pomiarowe precyzyjne przyrządy pomiarowe
  • napędy bezpośrednie

Karta katalogowa

Absolutny pomiar położenia i pomiar z wyjściem wartości położenia

Seria

Opis

Błąd pomiaru położenia/okres sygnału

Długość pomiarowa

undefinedLIC

Otwarte liniały pomiarowe LIC umożliwiają absolutny pomiar położenia zarówno w przypadku długiej drogi przesuwu - do 28m, jak i przy dużych prędkościach przesuwu.

Wymiary oraz sposób montażu tych liniałów jest identyczny jak dla serii LIDA 400.

± 0,08 µm

Do 28440 mm

undefinedLIP 200

Inkrementalne liniały pomiarowe LIP 211 i LIP 291 posiadają wyjściowe sygnały w postaci wartości liczbowej mierzonej pozycji. Dlatego głowica skanująca wyposażona jest w interpolator sygnału sinusoidalnego. Sygnał po interpolacji zostaje zliczany za pomocą wbudowanego licznika, na wyjściu którego jest konkretna wartość pozycji. Wartość bezwzględna pozycji uzyskiwana jest za pomocą znaczników referencyjnych.

± 0.001 µm

Do 20 mm a 3040 mm

Inkrementalny pomiar położenia

Seria

Opis

Błąd pomiaru położenia/okres sygnału

Długość pomiarowa

undefinedLIP

Otwarte liniały pomiarowe LIP odznaczają się bardzo małymi krokami pomiarowymi, a jednocześnie bardzo wysoką dokładnością i powtarzalnością.

Pracują w oparciu o zasadę skanowania interferencyjnego, a jako nośnik pomiarowy wykorzystywana jest w nich szklana podziałka typu DIADUR.

Do ± 0.001 µm

Do 3040 mm

undefinedLIF

Otwarte liniały pomiarowe LIF posiadają podziałkę pomiarową naniesioną na szkło metodą SUPRADUR i pracują w oparciu o zasadę skanowania interferencyjnego. Charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością, szczególną łatwością montażu oraz posiadaniem wyłączników krańcowych i ścieżek bazowych. Specjalna wersja LIF 481 V może być stosowana w warunkach wysokiej próżni, do 10–7 bar (patrz oddzielna Specyfikacja techniczna produktu).

± 0,04 µm

Do 1020 mm

undefinedLIDA

Otwarte liniały pomiarowe LIDA przewidziane są do pracy z dużymi prędkościami przejazdu - do 10 m/s. Ponadto odznaczają się szczególną łatwością montażu przy różnych jego opcjach. W zależności od wersji liniału, nośnikiem podziałki typu METALLUR jest stalowa taśma pomiarowa, szkło lub ceramika szklana.

Do ± 0.02 µm

Do 30040 mm 

undefinedPP

W przypadku przetworników PP realizujących pomiar dwuosiowy, nośnikiem pomiarowym jest podziałka z planarną strukturą siatki fazowej, naniesiona w technologii DIADUR, skanowana metodą interferencyjną. Rozwiązanie to umożliwia pomiar położenia na płaszczyźnie.

± 0,04 µm

Zakres pomiarowy 68x68mm