Menü überspringen

Brochure

Sondy pomiarowe do obrabiarek

Sondy pomiarowe 3D firmy HEIDENHAIN są stosowane w obrabiarkach – w szczególności we frezarkach i centrach obróbkowych. Zastosowanie sondy przekłada się na redukcję kosztów: funkcje ustawiania, pomiaru i kontroli mogą być wykonywane przez sterowanie NC automatycznie – a w przypadku większości sterowań również pod kontrolą programu.

Pomiar detalu 
Podczas kontaktu końcówki pomiarowej sondy TS 3D z powierzchnią obrabianego detalu następuje jej odchylenie. Sonda generuje wówczas sygnał przełączający, przesyłany do sterowania poprzez kabel lub sygnał podczerwieni. Sterowanie zapisuje jednocześnie bieżące wartości położenia mierzone przez przetworniki pomiarowe w osiach maszyny i wykorzystuje je do dalszego przetwarzania.

Pomiar narzędiza 
Pomiar narzędzia na maszynie produkcyjnej zapewnia skrócenie przestojów, zwiększenie dokładności obróbki oraz redukcję liczby wadliwych detali i konieczności ponownej obróbki. HEIDENHAIN oferuje dwie całkowicie odmienne możliwości  pomiaru narzędzia:  za pomocą dotykowych sond typu TT  lub bezkontaktowych systemów laserowych typu TL.

Effective collision protection

A mechanical adapter on the TS 460 between the touch probe and the taper shank provides additional collision protection by also protecting the touch probe’s housing. In the event of a light collision against a fixture or workpiece, the touch probe can absorb the shock. At the same time, an integrated switch deactivates the ready signal and the control stops the machine. This way an incorrect tilting movement does not lead to serious damage. The collision protection of the TS 460 compensates smaller collisions, and prevents greater damage to the spindle or other parts of the machine.

Signal transmission via radio or infrared signals

The combined signal transmission in the TS 460 and TT 460 touch probes brings together the advantages of infrared and wireless transmission into one system. Infrared transmission is ideal for compact machines with an enclosed work envelope, whereas wireless transmission is mainly used on large machine tools.