Menü überspringen
Machine Measurement

Interactive Show

Flash is required!

Documentation

undefinedBrochure

Systemy pomiarowe do kontroli i badań odbiorczych obrabiarek

Istotny wpływ na parametry jakości obróbki, takie jak dokładność wymiarowo-kształtowa detali, jakość powierzchni, itp., ma statyczna i dynamiczna dokładność przemieszczeń elementów maszyny. W związku z tym, dla zapewnienia precyzyjnej obróbki konieczny jest pomiar i kompensacja odchyleń ruchu. Wytyczne i normy dotyczące badania obrabiarek (ISO 230-2, ISO 230-3 i ISO 230-4 oraz Dyrektywa VDI/DGQ 3441) określają szereg metod pomiaru umożliwiających określenie odchyłek statycznych i dynamicznych.

Konwencjonalne metody kontroli i badań odbiorczych obrabiarek ograniczały się do statycznego pomiaru geometrycznej struktury maszyny bez obciążenia oraz w przypadku maszyn sterowanych numerycznie – do pomiaru dokładności pozycjonowania. Jako, że wynik obróbki w znacznym stopniu zależy od dynamicznych odchyleń względem konturu nominalnego oraz wysokich przyspieszeń, ocena dynamiki maszyny odbywa się na podstawie badania gotowych detali pod kątem ich dokładności wymiarowej. Obecnie, systemy pomiarowe KGM  i VM 182 firmy HEIDENHAIN umożliwiają bezpośredni pomiar statycznych i dynamicznych składowych błędu. Zaletą metody bezpośredniej kontroli w porównaniu do oceny tylko na podstawie wyników obróbki jest rozdzielenie wpływu czynników technologicznych od wpływu struktur geometryczno-ruchowych maszyny oraz możliwość rozróżnienia poszczególnych odchyłek.

Pomiary dynamiczne – głównie przy wysokich prędkościach przejazdu – dostarczają informacji o dokładności kształtowej, która pozwala wyciągnąć wnioski na temat stanu maszyny oraz ustawień parametrów pętli regulacji obejmującej sterowanie CNC, napędy i układy regulacji położenia.

Pomiary statyczne – takie jak pomiary odchyleń położenia w osi liniowej za pomocą komparatora – umożliwiają wyciągnięcie wniosków wyłącznie na temat dokładności geometrycznej maszyny. 

Producenci obrabiarek wykorzystują wyniki badania dokładności maszyny w celu udoskonalenia swojej konstrukcji w kierunku uzyskania wyższej dokładności. Tego typu pomiary kontrolne ułatwiają również optymalizację fabrycznych ustawień parametrów pętli regulacji, które mają wpływ na dokładność maszyny CNC. 

Użytkownicy obrabiarek mogą wykorzystać oferowane systemy pomiarowe do badań odbiorczych oraz systematycznej kontroli posiadanych maszyn.