Menü überspringen

Komparator VM 182

Komparator VM 182 przeznaczony jest do badań odbiorczych, kontroli i kalibracji obrabiarek oraz urządzeń pomiarowych o zakresie przesuwu do 1520 mm. Producenci i użytkownicy maszyn mogą wykorzystywać VM 182 do określania krzywych błędów liniowych i nieliniowych, jak również błędu nawrotu osi obrabiarki zgodnie z normą ISO 230-2. Oprócz wyznaczania błędu pozycjonowania, komparator umożliwia również pomiar odchylenia prostoliniowości w kierunku prostopadłym do kierunku przejazdu osi maszyny. Uzyskane wartości błędów mogą być wykorzystane w kolejnym urządzeniu (sterowanie lub odczyt cyfrowy) do elektronicznej kompensacji odchyłek. Sterowania kształtowe TNC firmy HEIDENHAIN posiadają możliwość bezpośredniego pobierania wartości kompensacji błędów.

Układ pomiarowy i analiza sygnału
VM 182 składa się ze stalowej podziałki z naniesioną dwuwymiarową, bardzo dokładną siatką fazową oraz z głowicy pomiarowej, przemieszczającej się nad podziałką bez kontaktu mechanicznego z jej powierzchnią. Podczas montażu, głowica połączona jest z podziałką poprzez pomocniczy wózek montażowy. Podziałka mocowana jest do stołu maszyny równolegle do osi, natomiast głowica pomiarowa - do wrzeciona za pomocą magnesu. Stosunkowo duże tolerancje VM 182 ułatwiają montaż i ustawienie urządzenia. Po zakończeniu montażu, pomocniczy wózek usuwany jest z głowicy.

Dalsze przetwarzanie sygnałów pomiarowych odbywa się zazwyczaj za pomocą komputera PC. Podłączenie VM do komputera jest możliwe poprzez moduł interfejsu EIB 741 (Ethernet) lub kartę licznika IK 220 (złącze PCI) oferowane przez HEIDENHAIN. Obydwa urządzenia umożliwiają 4096-krotny podział sinusoidalnych sygnałów pomiarowych, co pozwala uzyskać krok pomiaru rzędu 1nm w każdej osi. Ocena wartości pomiarowych zgodna z normami ISO 230-2, ISO 230-3 lub dyrektywą VDI/DGQ 3441 następuje przy użyciu oprogramowania narzędziowego ACCOM. Alternatywnie, sygnały pomiarowe mogą być analizowane oraz wyświetlane z rozdzielczością od 1 µm do 0.005 µm za pomocą odczytu HEIDENHAIN ND 287.