Projektowanie i produkcja w firmie HEIDENHAIN

Siedziba HEIDENHAIN mieszcząca się w Traunreut w południowo-wschodniej części Niemiec, charakteryzuje się wysoką integracją produkcji. Większość liniałów, przetworników i układów do sterowań jest projektowana, produkowana i montowana w Traunreut. Tu również odbywa się projektowanie, programowanie i testowanie interfejsów dla przyrządów pomiarowych i oprogramowania dla sterowań. Wysoka jakość produktów

HEIDENHAIN wymaga specjalnych instalacji produkcyjnych i systemów kontrolno-pomiarowych. Przykładowo, wzorce oraz wzorce wtórne wykorzystywane do wytwarzania podziałek pomiarowych, produkowane są w wybudowanym do tego celu obiekcie o sterylnych pomieszczeniach, wyposażonych w specjalne systemy stabilizacji temperatury i izolacji drgań. Maszyny do kopiowania oraz maszyny do wytwarzania i pomiaru podziałek liniowych i kołowych są również projektowane i produkowane przez HEIDENHAIN.