Większa wydajność dzięki produktom HEIDENHAIN

Konsekwentne dążenie do wdrażania coraz doskonalszych technicznie i jednocześnie niezawodnych produktów, otwartość na potrzeby Klienta oraz priorytet praktycznego zastosowania stanowią podstawę strategii działań HEIDENHAIN. Ważnym aspektem pracy firmy była zawsze wzajemna wymiana i konfrontacja doświadczeń ze strony użytkowników i Klientów oraz ze strony działań naukowo-badawczych. Naszą kompetencję w obszarze metrologii długości i kąta odzwierciedla ogromna ilość rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Należą do nich systemy kontrolno-pomiarowe zaprojektowane i wykonane dla spełniających międzynarodowe normy laboratoriów oraz przetworniki do pomiaru kąta do licznych teleskopów i satelitarnych anten odbiorczych. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji takich projektów procentuje również w przypadku standardowej produkcji seryjnej.