Pomiar kąta za pomocą przetworników obrotowo-impulsowych

Opcje montażu

W przypadku przetworników obrotowo-impulsowych z integralnym łożyskiem oraz integralnym sprzęgłem, tarcza pomiarowa jest bezpośrednio połączona z wałem, którego pozycja ma być mierzona. Element skanujący prowadzony jest na wale przez łożyska kulkowe i zabezpieczony sprzęgłem. Podczas kątowego przyspieszenia wału, zadaniem sprzęgła jest kompensacja momentu obrotowego powodowanego tarciem w łożysku, a tym samym minimalizacja zarówno statycznego jak i dynamicznego błędu pomiaru. Ponadto, sprzęgło zamocowane na statorze kompensuje przemieszczenia osiowe wału, którego pozycja ma być mierzona. Kolejnymi zaletami integralnego sprzęgła są:

  • prosty montaż
  • niewielka długość zabudowy
  • wysoka częstotliwość drgań własnych sprzęgła
  • wykonania z przelotowym wałkiem drążonym

Przetworniki obrotowo-impulsowe z integralnym łożyskiem, przewidziane do montażu poprzez oddzielne sprzęgło, posiadają pełny wałek. Sprzęgło zalecane do mocowania na wale, który ma być mierzony, zapewnia kompensację dopuszczalnych odchyleń promieniowych i osiowych. W przypadku przetworników do pomiaru kąta, przeznaczonych do montażu poprzez oddzielne sprzęgło, dopuszczalne są wyższe prędkości wału.

Przetworniki obrotowo impulsowe bez integralnego łożyska pracują beztarciowo. Obydwie ich części – element skanujący oraz tarcza, bęben lub taśma pomiarowa – są odpowiednio ustawiane względem siebie podczas montażu. Zaletami tego rozwiązania są:

  • duża średnica wału drążonego
  • dopuszczalne wyższe prędkości obrotowe wału
  • brak dodatkowego momentu rozruchowego