iTNC 530 – sterowanie kształtowe dla frezarek, wiertarek, wytaczarek i centrów obróbkowych

iTNC 530 firmy HEIDENHAIN jest wielofunkcyjnym, zorientowanym na programowanie bezpośrednio na maszynie sterowaniem kształtowym, dedykowanym dla frezarek, wiertarek, wytaczarek oraz centrów obróbkowych. O uniwersalności systemu iTNC 530 świadczy jego szeroki i zróżnicowany zakres zastosowań:

  • Frezarki uniwersalne
  • Frezowanie z dużymi prędkościami
  • Obróbka 5-osiowa z głowicą uchylno-obrotową i stołem obrotowym
  • Wytaczarko-frezarki
  • Centra obróbkowe i zautomatyzowane systemy obróbkowe

Sterowanie iTNC 530 odznacza się zoptymalizowanym sterowaniem posuwu, krótkim czasem przetwarzania bloku oraz specjalnymi strategiami sterowania. W połączeniu z jego zunifikowaną konstrukcją cyfrową i zintegrowanym sterowaniem napędów cyfrowych (włączając zasilacze napędów), rozwiązanie to pozwala uzyskać bardzo wysokie prędkości obróbki oraz maksymalną dokładność konturu – szczególnie w przypadku obróbki konturów 2-D lub form 3-D. Opcjonalna funkcja dynamicznego monitorowania kolizji DCM zapewnia cykliczną kontrolę możliwości wystąpienia kolizji w przestrzeni roboczej maszyny obejmującą komponenty maszyny i systemy mocujące. Opcjonalna funkcja adaptacyjnego regulowania posuwu AFC umożliwia automatyczną regulację posuwu po torze kształtowym, w zależności od aktualnej mocy wrzeciona i danych zdefiniowanych dla procesu technologicznego. Zapewnia to optymalizację czasu obróbki, nadzorowanie narzędzia i ochronę mechanicznych komponentów maszyny.