MANUALplus 620 – sterowanie kształtowe dla tokarek CNC oraz automatów tokarskich

Sterowanie MANUALplus już od wielu lat wykazuje się efektywnością w codziennej pracy na automatach tokarskich, wyróżniając się wysokim komfortem obsługi maszyny. Zastosowanie gotowych cykli obróbkowych pozwala wykwalifikowanemu użytkownikowi tokarki na szybkie i efektywne tworzenie oraz edycję programów.

Wprowadzenie MANUALplus 620 rozszerza obszar zastosowań o jednowrzecionowe tokarki CNC. Jednocześnie, wdrażając tryb pracy smart.Turn, firma HEIDENHAIN poczyniła kolejny krok w kierunku jeszcze bardziej komfortowej obsługi. Czytelna procedura i jasne zasady wprowadzania programu poprzez strukturę formularzy, ustawienia domyślne dla wartości globalnych, opcje wyboru oraz przejrzyste wspomaganie graficzne umożliwiają łatwą i szybką obsługę. Nowy interfejs smart.Turn bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu HEIDENHAIN DIN PLUS: smart.Turn generuje programy DIN PLUS i zapewnia technologowi i operatorowi maszyny wszystkie informacje istotne podczas wykonywania programu.

Sterowanie MANUALplus 620 dedykowane jest dla tokarek z wrzecionem, jednym suportem (osie X i Z), osią C lub pozycjonowanym wrzecionem i napędzanym narzędziem. Jest odpowiednim rozwiązaniem dla tokarek poziomych i pionowych z prostym uchwytem narzędziowym lub głowicą narzędziową. Automaty tokarskie są powszechnie stosowane do produkcji małych i średnich serii. Istotnym udogodnieniem dla operatora MANUALplus 620 jest możliwość szybkiego opanowania programowania z użyciem gotowych cykli , a tym samym szybkiej i efektywnej obróbki detali. W przypadku większych wymagań, związanych z realizacją złożonych zadań tokarskich, użytkownik tworzy programy NC wykorzystując nowy tryb programowania smart.Turn. Tryb smart.Turn jest kluczowym narzędziem do przygotowywania programów NC dla tokarek CNC. 

Nowy standard programowania NC również nie jest skomplikowany. Operator nie musi zajmować się definiowaniem funkcji G czy M lub konfiguracją bloku obróbki. smart.Turn wykorzystuje zrozumiałą metodę programowania poprzez strukturę formularzy.