HIT HEIDENHAIN Interaktywny Trening
Koncepcja szkoleniowa dla sterowań HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, Traunreut, Kwiecień 2012
HIT - nowa koncepcja nauczania CNC firmy HEIDENHAIN. HIT w skrócie oznacza Heidenhain Interaktywny Trening.  Koncepcja przybliża najważniejsze elementy maszyn CNC i pomaga poznać podstawy programowania technologicznego. HIT jest przeznaczony dla studentów i nauczycieli, zainteresowanych tematem programowania CNC i obsługą maszyn. Także polecany jest dla uczniów szkół zawodowych i techników  oraz nauczycieli wykładających w tych szkołach. Oczywiście polecany jest także specjalistom obróbki skrawaniem, którzy chcą podnieść poziom swoich kwalifikacji. Interaktywne oprogramowanie można pobrać ze strony : www.heidenhain.pl/eLearning.

Ten przyjazny dla użytkownika program naucza podstaw i zaawansowanych funkcji programowania sterowań Heidenhain. Jest to połączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi, co ułatwia stawianie pierwszych kroków w dziedzinie programowania. HIT pozwala także w naturalny sposób zrozumieć ogólną wiedze na temat technologii. W ten sposób program staje się przydatnym narzędziem dla osób początkujących, nawet bez podstawowych wiadomości z zakresu CNC.

Nietrudne  nawet dla  studentów
Wymagania wobec umiejętności operatorów maszyn ulegają ciągłym zmianom ; dlatego szkolenia muszą dostosowywać się do nowych potrzeb. Dzięki nowemu rozwiązaniu, HEIDENHAIN  zapewnia wysoki poziom nauki CNC i w krótkim czasie pomaga  programistom w zdobywaniu umiejętności wykorzystywania techniki CNC. HEIDENHAIN oferuje dla szkół licencje wielostanowiskowe  w specjalnych cenach (poniżej 400EUR!). Oczywiście istnieje także możliwość zakupu pojedynczych licencji po bardzo przystępnej cenie poniżej 50.00EUR .

Poprawa zaawansowanych szkoleń CNC: podnoszenie kwalifikacji
Istnieją różne powody, dla których ludzie uczą się programowania maszyn CNC. Student  chcąc poprawić swoje oceny w szkole, bezpośrednio pobiera program HIT i rozpoczyna samodzielne dokształcanie. Osoba poszukująca pracy studiuje HIT pod względem przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych. Nauczyciel zawodu demonstruje  uczniom pracę maszyny CNC i uczy wykorzystania stałych cykli w praktyce. Ponadto wykorzystuje HIT do przekazywania ogólnej wiedzy na temat obrabiarki i jej obsługi w fazie wstępnej przed właściwym programowaniem. HIT jest pomocny w każdej z tych sytuacji.

Interaktywne szkolenie w trzech modułach i różnych językach
HEIDENHAIN Interaktywny Trening - HIT łączy wiedzę teoretyczna z praktycznymi ćwiczeniami tworząc autodydaktyczną strategie edukacyjną. Rozwiązanie to składa się z trzech modułów: program HIT, stacja programowania HEIDENHAIN i skrypt z ćwiczeniami. Dostępne są kursy podstawowe i zaawansowane.

Oprogramowanie HIT pomaga Tobie, kiedy zaczynasz programowanie sterowania HEIDENHAIN. Za pomocą licznych animacji, krótkich zadań i ćwiczeń  wyjaśnia poszczególne funkcje sterowania. Po wykonaniu zadań można zweryfikować swoją wiedzę poprzez dodatkowe testy.

Stacja programowania jest dokładnym odpowiednikiem sterowania TNC  HEIDENHAIN zainstalowanego na obrabiarce. Umożliwia operatorowi lub osobie poszukującej pracy tworzenie programów NC jak na rzeczywistej maszynie. Pozwala na pisanie i graficzne symulowanie programów, a następnie przesłanie ich do obrabiarki w celu uruchomienia.

Trzeci moduł: skrypt z ćwiczeniami wykorzystuje przykłady, które towarzyszą użytkownikowi przez kolejne zadania obróbkowe detalu produkcyjnego. Zawiera suplement z ćwiczeniami oraz liczne przykłady programowania.

Interaktywna obsługa i kompleksowe zadania testowe pozwalają monitorować własne postępy.  Nowe umiejętności weryfikowane są za  pomocą testów i dodatkowo utrwalane. HIT jest dostępny w różnych językach, zarówno dla nauki programowania konwersacyjnego Heidenhain jak i DIN/ISO programowania.

undefinedHIT
HEIDENHAIN Interactive Training