Precyzyjna podziałka – podstawa wysokiej dokładności

Sercem urządzeń pomiarowych HEIDENHAIN jest podziałka, najczęściej w postaci naniesionej struktury prążków o szerokości od 0.25 µm do 10 µm. Tak precyzyjne podziałki są wytwarzane w procesie opracowanym przez HEIDENHAIN (np. DIADUR lub AURODUR). Stanowią element decydujący o jakości działania i dokładności przyrządów pomiarowych. Strukturę podziałki tworzą prążki i szczeliny o zdefiniowanej odległości, którą cechuje  bardzo niska odchyłka. Struktura ta posiada dużą ostrość krawędzi. Jest ona odporna na działanie czynników chemicznych i mechanicznych oraz na wibracje i wstrząsy. Posiada również zdefiniowane właściwości termiczne.

Siatki fazoweZastosowanie specjalnych procesów technologicznych umożliwia wytwarzanie trójwymiarowych struktur siatek, posiadających specjalne właściwości optyczne. Szerokość takich struktur leży w zakresie od kilku mikrometrów aż do jednej czwartej mikrometra.
SUPRADURPodziałki wytwarzane metodą SUPRADUR posiadają właściwości optyczne zbliżone do trójwymiarowych siatek fazowych. Ich struktura jest jednak planarna, dzięki czemu są szczególnie odporne na zanieczyszczenie.
MAGNODURWysokiej jakości podziałki magnetyczne uzyskiwane są poprzez naniesienie aktywnych magnetycznie, cienkich warstw rzędu mikrometrów.
DIADURPrecyzyjne podziałki typu DIADUR powstają przez naniesienie bardzo cienkiej warstwy chromu na nośnik, którym na ogół jest szkło lub ceramika szklana. Tego typu podziałka odznacza się dokładnością w zakresie mikrometrów lub wyższą.
AURODURStrukturę podziałki typu AURODUR tworzą złote prążki o wysokim współczynniku odbicia i matowe szczeliny wytrawione w podłożu. Nośnikiem podziałki AURODUR jest zazwyczaj stal.
METALLURDzięki specjalnej strukturze optycznej złotych warstw o wysokim współczynniku odbicia, podziałki typu METALLUR posiadają prawie płaską powierzchnię, a tym samym szczególnie wysoką odporność na zanieczyszczenie.