Jakość i ochrona środowiska

Jakość

Już w roku 1930, Dr. Johannes Heidenhain sformułował trzy zasady stanowiące klucz do sukcesu firmy: profesjonalna obsługa Klienta, najwyższa osiągalna jakość i ciągłe doskonalenie. Do dziś pozostają one fundamentem naszej pracy i naszych działań. Wymóg najwyższej możliwej do osiągnięcia jakości dotyczy nie tylko produktów finalnych lecz również wszelkiej działalności naszej firmy. Wysoki standard jakości HEIDENHAIN został potwierdzony certyfikatem zgodności z ISO 9001.

Ochrona środowiska

Jednak jakość to nie wszystko. Firma HEIDENHAIN wyznacza również standardy w zakresie ochrony środowiska. Długie cykle życia oraz możliwość recyklingu produktów, z drugiej zaś strony - ochrona zasobów naturalnych i oszczędne użytkowanie energii stanowią podstawę uzyskania certyfikatu zgodności z ISO 14001. Rejestracja w systemie EMAS jest kolejnym potwierdzeniem uznania nieustannych starań firmy HEIDENHAIN w kierunku wytwarzania produktów zgodnie z wszelkimi normami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.