Pomiar długości

Zamknięte liniały pomiarowe są chronione przed kurzem, wiórami i płynami. Stanowią idealne rozwiązanie do pracy na obrabiarkach.

Otwarte liniały pomiarowe pracują bez mechanicznego kontaktu głowicy z podziałką czy taśmą pomiarową. Typowy obszar zastosowań tych urządzeń obejmuje maszyny pomiarowe, komparatory oraz inne precyzyjne przyrządy wykorzystywane w metrologii przemieszczeń liniowych, aplikacjach produkcyjnych i pomiarowych, np. w przemyśle półprzewodnikowym.

W przypadku inkrementalnych liniałów pomiarowych, aktualna pozycja określana jest przez zliczanie kroków pomiarowych, począwszy od punktu bazowego lub przez podział i zliczanie okresów sygnału. W inkrementalnych liniałach HEIDENHAIN, rozwiązaniem pozwalającym na ustalenie punktu bazowego są znaczniki referencyjne skanowane po załączeniu maszyny. Proces ten jest szczególnie prosty i szybki w efekcie zastosowania znaczników referencyjnych z kodowanymi odległościami.

Absolutne liniały pomiarowe umożliwiają określenie aktualnej pozycji bez uprzedniego przemieszczenia. Informacja o absolutnej pozycji przekazywana jest z liniału poprzez interfejs EnDat lub inny interfejs szeregowy.