Otwarte liniały pomiarowe

Otwarte liniały pomiarowe dedykowane są do pracy w maszynach i instalacjach, w których wymagana jest wysoka dokładność wartości mierzonej. 
Typowy obszar zastosowań obejmuje:

  • wyposażenie produkcyjne i pomiarowe w przemyśle półprzewodnikowym
  • maszyny do montażu płytek drukowanych
  • maszyny ultra precyzyjne
  • obrabiarki o podwyższonej dokładności
  • komparatory i maszyny pomiarowe, mikroskopy i inne urządzenia pomiarowe precyzyjne przyrządy pomiarowe
  • napędy bezpośrednie

Absolutny pomiar położenia

SeriaOpis
LIC

Otwarte liniały pomiarowe LIC umożliwiają absolutny pomiar położenia zarówno w przypadku długiej drogi przesuwu - do 28m, jak i przy dużych prędkościach przesuwu.

Wymiary oraz sposób montażu tych liniałów jest identyczny jak dla serii LIDA 400.

Pomiar z wyjściem wartości położenia

SeriaOpis
LIP 200Inkrementalne liniały pomiarowe LIP 211 i LIP 291 posiadają wyjściowe sygnały w postaci wartości liczbowej mierzonej pozycji. Dlatego głowica skanująca wyposażona jest w interpolator sygnału sinusoidalnego. Sygnał po interpolacji zostaje zliczany za pomocą wbudowanego licznika, na wyjściu którego jest konkretna wartość pozycji. Wartość bezwzględna pozycji uzyskiwana jest za pomocą znaczników referencyjnych.

Inkrementalny pomiar położenia

SeriaOpis
LIP

Otwarte liniały pomiarowe LIP odznaczają się bardzo małymi krokami pomiarowymi, a jednocześnie bardzo wysoką dokładnością i powtarzalnością.

Pracują w oparciu o zasadę skanowania interferencyjnego, a jako nośnik pomiarowy wykorzystywana jest w nich szklana podziałka typu DIADUR.
LIFOtwarte liniały pomiarowe LIF posiadają podziałkę pomiarową naniesioną na szkło metodą SUPRADUR i pracują w oparciu o zasadę skanowania interferencyjnego. Charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością, szczególną łatwością montażu oraz posiadaniem wyłączników krańcowych i ścieżek bazowych. Specjalna wersja LIF 481 V może być stosowana w warunkach wysokiej próżni, do 10–7 bar (patrz oddzielna Specyfikacja techniczna produktu).
LIDAOtwarte liniały pomiarowe LIDA przewidziane są do pracy z dużymi prędkościami przejazdu - do 10 m/s. Ponadto odznaczają się szczególną łatwością montażu przy różnych jego opcjach. W zależności od wersji liniału, nośnikiem podziałki typu METALLUR jest stalowa taśma pomiarowa, szkło lub ceramika szklana.
PPW przypadku przetworników PP realizujących pomiar dwuosiowy, nośnikiem pomiarowym jest podziałka z planarną strukturą siatki fazowej, naniesiona w technologii DIADUR, skanowana metodą interferencyjną. Rozwiązanie to umożliwia pomiar położenia na płaszczyźnie.
LIP/LIF/LICDo stosowania w warunkach wysokiej i bardzo wysokiej próżni 
Nasze standardowe enkodery są przystosowane do pracy w warunkach niskiej i średniej próżni. Aby enkodery mogły pracować w wyższej próżni, ich konstrukcja i zastosowane materiały muszą spełniać dodatkowe wymagania. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie: Technical Information, Linear Encoders for Vacuum Technology. Do pracy w warunkach wysokiej i bardzo wysokiej próżni specjalnie dostosowane zostały następujące otwarte liniały pomiarowe:
  • Wysoka próżnia: LIP 481 V i LIF 481 V
  • Wysoka próżnia: LIC 4113 V i LIC 4193 V
  • Bardzo wysoka próżnia: LIP 481 U