Stacje programowania do nauki i przygotowywania programów dla sterowań HEIDENHAIN na komputerze PC

Co przemawia za stosowaniem stacji programowania? 
Ogólnie wiadomo, że program NC można bez problemu tworzyć bezpośrednio na maszynie ze sterowaniem CNC, nawet podczas obróbki innych detali. Nie mniej jednak, często ma miejsce sytuacja, w której obciążenie procesora wynikające z obróbki programu NC utrudnia przygotowywanie wymagających dłuższej pracy oraz koncentracji programów. Stacja oprogramowania HEIDENHAIN pozwala pracować nad programem w taki sam sposób jak na maszynie lecz z dala od zgiełku i czynników zakłócających, nieuniknionych w miejscu obróbki.

Tworzenie programów 
Tworzenie, testowanie i optymalizacja programów w trybie smarT.NC (tylko w przypadku iTNC 530), w dialogu tekstem otwartym HEIDENHAIN lub DIN/ISO na stacji programowania zapewnia istotną redukcję czasów przestoju maszyny. Użytkownik nie musi nawet zmieniać swoich nawyków – układ przycisków jest identyczny. Programowanie za pomocą stacji odbywa się przy użyciu takiej samej klawiatury jak na maszynie.

Testowanie programów tworzonych w systemach zewnętrznych
Istnieje również możliwość testowania programów tworzonych w systemie CAD/CAM. Odznaczające się wysoką rozdzielczością wsparcie graficzne dla weryfikacji poprawności programów ułatwia identyfikację nieprawidłowych fragmentów konturu i ukrytych szczegółów, nawet w przypadku złożonych programów 3-D.

Szkolenie przy użyciu stacji programowania
Stacje oparte są na identycznym oprogramowaniu jak sterowania, w związku z czym stanowią idealne narzędzie do praktycznego szkolenia w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Tworzenie oraz testowanie programów odbywa się w taki sam sposób jak na maszynie. Dzięki temu, szkolenie zapewnia zdobycie doświadczenia warunkującego późniejszą bezpieczną obsługę maszyny. Stacje doskonale nadają się także do nauki programowania w szkołach i centach kształcenia praktycznego.

Jakie są możliwości stacji programowania ?
Tryby programowania posiadają taką samą funkcjonalność jak w przypadku sterowania na maszynie, co oznacza, że programy mogą być tworzone:

  • przy pomocy smarT.NC (tylko iTNC 530), w dialogu tekstem otwartym HEIDENHAIN lub zgodnie z ISO,
  • ze wsparciem graficznym podczas programowania i testowania,
  • z wykorzystaniem wszystkich sprawdzonych w praktyce funkcji TNC, takich jak swobodne programowanie konturu FK.

Stacja programowania bazuje na oryginalnym oprogramowaniu systemowym sterowania, co oznacza pełną kompatybilność: Programy NC tworzone za pomocą stacji programowania mogą być uruchamiane na każdej obrabiarce wyposażonej w odpowiednie sterowanie. Jedynym warunkiem jest zgodność wersji oprogramowania stacji z wersją stosowaną na maszynie.

Istotna zaleta: 

Wersja komercyjna i demonstracyjna stacji wyposażona jest w kompletny zestaw dodatkowych opcji oprogramowania technologicznego - bez żadnej dodatkowej opłaty. Dzięki temu, użytkownicy stacji mogą w pełni przetestować wszystkie funkcje i podjąć decyzję czy aktualizacja oprogramowania na maszynie będzie w danym przypadku korzystna.